25.04.2024

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Sınavı

 Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, 2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak, 3- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 4- 2022 yılı KPSS (DHBT)'den, en az 60  puan almış olmak, 2022 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puanı olan yeterli sayıda müracaat eden olmaması halinde KPSS (DHBT)'ye girmiş 60 altında puan alanlar da başvuru yapabilecektir.  Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda geçici öğretici ihtiyacının karşılanamaması halinde ise kamu yararı ve hizmet gereği KPSS (DHBT) puanı olmayanlar da başvuru yapabilecektir. 5- Görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak
A) 4-6 yaş Kur'an Kursları için; 1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak, 2- Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak
B) Hafızlık Kur'an Kursları için; 1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak, 2- Hafız olmak

C-İhtiyaç odaklı Kur'an Kursları için; 1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak, Başvuru İşlemleri;

a) Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 25 Nisan 2024 - 09 Mayıs 2024 tarihleri arasında sınav için Ek-2 "Başvuru Formunu" doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İlçeyi belirtmek kaydıyla İl ve İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
b) Başvuru formu'ndaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları İl ve İlçe  Müftülüğünce kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. c)Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra ( ) Ek-2 Başvuru formu hariç adayın kendisine verilecektir. ç)Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. d)Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.   Sınav İşlemleri 1. Sınav  tarihinde saat   Artvin İl Müftülüğü Hizmet Binasında 13 Mayıs 2023 13.30'da (Çarşı Mah. Emniyet Sk. No:3 Merkez- Artvin) yapılacaktır. Müracaatların çok olması halinde müteakip günlerde sınava devam edilecektir, 2. Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır. 3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. 5. Sınav sonuçları, İl Müftülüğü web sitesinden ilan edilecektir.   Yerleştirme İşlemleri a. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar görev almak istedikleri ilçe bazında,                         KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlara öncelik verilerek en yüksek puandan                          başlamak suretiyle başarı sırasına göre yerleştirileceklerdir. b. Kur'an Kursu tercih ve yerleştirme işlemleri adayların görev almak istediği  İlçe                     Müftülüklerince yapılacaktır. c. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde                      KPSS  (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana                 ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. d. Sınava girip görevlendirilecek kişiler sadece müracaat ettikleri ilçede görev                    alacaklardır. e. Müracaat ettiği ilçeye yerleşemeyen adaylar, yerleştirme sonucu boş kalan Kur'an                Kursları için yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sözlü sınav puanı esas                          alınarak,  İlimizdeki diğer İlçe Müftülüklerine müracaat edebileceklerdir. 

Diğer Hususlar;
Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. a) Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
c) Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru Formu, (Ek-2),
b) 1 Adet Fotoğraf,
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
ç) Adli Sicil Kaydı,
d) Mezuniyet Belgesi,
e) Hafızlık Kur'an Kursları için Hafızlık Belgesi, 
f) 2022 yılı KPSS(DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
g) 4-6 Yaş Sertifikası.

SINAV YERİ VE TARİHİ
İlk Müracaat Tarihi: 25.04.2024
Son Müracaat Tarihi: 09.05.2024 
Sınav Tarihi:  13.05.2024 
Sınav Yeri ve Saati: ARTVİN İL MÜFTÜLÜĞÜ -  13.30