25.04.2024

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımlık Sınavı

A- BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak, 2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen din hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3- Vekil İmam-Hatiplik için; İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak, 4- Vekil Müezzin Kayyımlık için; Lise mezunu ve Hafız / İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak, 5- KPSS (DHBT) sınavına girmiş olduğu öğrenimini 2024 yılı içerisinde bitirebilecek olanlar da sınava girebilecek olup, sınavda başarılı olanlar söz konusu öğrenimi tamamladığına dair Mezuniyet Belgesini Müftülüğümüze teslim etmeden kendilerine tercih hakkı verilmeyecektir. 6- Tahsiline göre en son yapılan (2022) KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak ve 2022 yılı KPSSP122 KPSSP123 - KPSSP124 puan türlerinden herhangi birinden en az 50 puan almış olmak,

7- Vekil İmam-Hatiplik veya Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak. 8- Halen Vekil olarak görev yapmakta olanlar görevinden istifa etmeden bu sınava başvurabilecektir. (Halen vekil olarak görev yapanlardan, görev süresi dolmadan istifa ederek başka bir yerde görev almak üzere tercih yapmak isteyenlere tercih imkanı verilmeyecektir.)

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Fotoğraflı İş Talep Formu,
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- 2022 yılı DHBT (KPSS) sonuç belgesi,
4- Diploma aslı veya onaylı fotokopisi, 5- 2024 yılında okulu bitirebilecek olanların son sınıfta olduklarına dair yazı, 6- Varsa hafızlık belgesi aslı veya onaylı fotokopisi, 7- Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için) e-Devlet çıktısı.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- Başvuruda bulunacaklar   25 Nisan 2024 - 09 Mayıs 2024 tarihleri arasında, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Artvin İl Müftülüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olacaktır. 2- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya 09 Mayıs 2024 tarihi mesai saati bitiminden  sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3- Başvuru esnasında adayların gerekli belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Ç- SINAV İŞLEMLERİ:

1- Başarı listesi, sözlü sınav puanına göre oluşturulacak olup, DHBT sınav puanları sözlü sınav puanına etki etmeyecektir.
2- Sınav,   13 Mayıs 2024 tarihinde saat   09.00'da Artvin İl Müftülüğü Hizmet Binasında (Çarşı Mah. Emniyet Sk. No:3 Merkez - Artvin) yapılacaktır. Müracaatların çok olması halinde müteakip günlerde de sınava devam edilecektir. 3- Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az yetmiş (70) puan alınması gerekmektedir.

D- DİĞER HUSUSLAR:

1- Sınav sonuçları, Artvin İl ve İlçe Müftülüklerinde bulunan Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım atamaları için geçerli olacaktır. 2- Sınavda başarılı olup tercih sonucu ataması planlanan kişi, her hangi bir sebeple tercih ettiği görevden feragat etmesi halinde başarı listesinin sonuna eklenecektir. 3- Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBT puanı fazla olan, bu puanın da aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre yapılacaktır. 4- Yapılan sınav sonucunda oluşacak sıralama listesi, bir sonraki vekil sınavına kadar geçerli olacaktır. 5- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. İlgililere duyurulur.