22.05.2019

16- Sadık UYSAL (07.04.2003-18.04.2003)

1946 yılında Trabzon Çaykara Şahinkaya Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çaykara'da, Ortaokulu Rize'de, İmamHatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstütüsü'nü Bursa'da okudu. Dokuz yaşında hâfız oldu. Ayrıca müderris Kadir ŞAHİN'den özel dinî eğitim görerek icâzetnâme aldı. Nûr-i Osmaniye Kur'ân Kursu'nda da Hasan AKKUŞ'tan tashîh-i hurûf eğitimi gördü. İlk göreve 1966 yılında Rize'de İmam-Hatip olarak başladı. 1978 yılında Bursa Ulu Camii İmam-Hatipliği'ne, 1986 yılında İnegöl, 1988 yılında da Osmangazi İlçe Müftülüğü'ne atandı. 07.04.2003 tarihinde Artvin İl Müftülüğü'ne getirildi. 18.04.2003 tarihinde bu görevde iken emekliye ayrıldı.