22.05.2019

3- Ahmet Hamdi ERDOĞAN (24/01/1955 - 15/04/1967)

1886 yılında Artvin İli Borçka İlçesi'nde doğdu. Çeşitli yörelerden özel hocalardan -ki bu hocalarından biri de Mehmet Remzi ÇAĞAL'dır- Arapça ve dinî ilimler tahsil ettikten sonra Süleymaniye medresesine girdi. 15.02.1336 tarihinde bu medresenin Tefsir ve Hadis şubesini bitirerek icâzetname aldı. 16.03.1983 tarih ve 2101 sayılı Talim Trbiye Kurulu kararı ile bu icâzetname, 6 yıllık yüksek öğrenime denk sayıldı. 13.04.1922-04.08.1926 tarihleri arasında Borçka İlçe Müftülüğü yaptı. 05.08.1926-05.05.1949 tarihleri arasında Süleymaniye medresesi dersiâmı olarak ilmî hizmetlerde bulundu. 06.05.1949'da yeniden Borçka İlçe Müftülüğü'ne tayin edildi. 24.01.1955-15.04.1967 tarihleri arasında ise Artvin (Çoruh) İl Müftülüğü görevini yürüttü. 15.04.11967 tarihinde emekliye sevk edildi. 19.04.1968 tarihinde vefât etti.