22.05.2019

2- Mehmet Remzi ÇAĞAL (12/05/1935-22/11/1954)

Müderris Mehmet Remzi Efendi, 1862 yılında Artvin İli Merkezine bağlı Beşağıl (Beşavul) köyünde doğmuştur. Babası Osman Ağa, annesi Fatma hanımdır. İlk tahsilini köyde yaptıktan sonra Yüksek Medrese tahsilini Trabzon’da görmüştür. Rus idaresi sırasında Artvin Kadısı olup, Müslümanların davalarında hüküm sahibi idi. Sonraki yıllarda Ardanuç İlçesi’ndeki İskender Paşa Camii’ne bağlı medresenin müderrisliğine tayin edilmiş, orada çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, bu arada halkın Rus idaresine karşı olan nefret duygularını da körüklemiş, bu uğurda azami fedakârlık ve gayret göstermiş saygıdeğer bir kişi idi. Mehmet Remzi Efendi 12 Mayıs 1935 tarihinde Cumhuriyet döneminin ikinci İl Müftüsü olarak Artvin İl Müftülüğü’ne tayin edilmiş, uzun sure bu görevi yaptıktan sonra 1955 yılında emekliye ayrılmıştır. 18 Haziran 1956 günü Artvin’de çarşı içinde bir dükkânın önünde ahbapları ile sohbet ederken bir kalp sektesiyle Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. (Kaynak: Erol ÇAĞAL)