11.05.2016

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim Kursları

Diyanet İşleri Başkanlığı, personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, etkili ve verimli bir din hizmeti sunabilmek amacıyla 2004 yılından beri yeni bir  eğitim anlayışıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

 

Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını ve bu konuda kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri belirlemek üzere öncelikle din hizmetleri sınıfında çalışan personelin mesleki yeterlikleri belirlenmiştir. Her unvan için belirlenen temel ve özel yeterliklere uygun eğitim programları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. “Gelenek İçinde Gelişme” temasıyla başlatılan bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

 

Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin yeterliklerini ortaya koyan bu bilimsel çalışma,

         ·   Personelin seçimi,

 ·   İstihdamı,

         ·   Hizmete hazırlık ve hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

 ·   Rehberlik ve denetimi, gibi hususlarda kılavuzluk etmektedir.


  Eğitim Anlayışımız:

 

·  Dinî verilerle birlikte, bilimsel verileri de dikkate alarak kullanabilen,

·  Tek taraflı değil, çift taraflı iletişimi benimsemiş,

·  Muhatabı olan bireyleri tanıyabilen,

·  İletişiminde sempatik davranın,

·  Problemlerde hazır çözümleri kullanmayıp, araştıran,

·  Dinin kaynaklarına ilk elden ulaşabilen,

·  Hitap ettiği hedef kitleyi tek bir blok olarak görmeyip, farklılıklarını dikkate alan,

·  Halkla ilişkiler konusunda yeterli birikimi olan,

·  Ufku geniş, misyonu ve vizyonu olan,

·  İnsanları birleştiren ve kuşatıcı bir din hizmeti sunan,

·  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu dini konularda aydınlatma misyonunu yerine getirebilme yeterliğine sahip olan,

·  Dini kaynaklardan elde ettiği birikimi günümüz toplumsal şartları çerçevesinde yorumlayabilen, ·  Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, ·  Araştıran, soran, sorgulayan,

 Din görevlileri yetiştirmektir.

 

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

 

Başkanlığımızca her kademedeki personelin en hafta 1 hafta süre ile eğitime alındığı eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Söz konusu eğitim faaliyetleri Başkanlığımız Eğitim Merkezleri ile eğitim faaliyeti yapılacak yerlerde düzenlenmektedir.

 

Kaynak : http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx