Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
    
Rahmet, mağfiret ve bereket dolu, ibadetlerin mükâfatlarının sınırsız olarak verildiği, manevi derecesi çok yüksek, kazancı pek büyük olan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. İslâm dininin vazgeçilmez prensibi olan samimiyet ve gösterişten uzak oluş, en iyi oruç ibadetinde kendini gösterir. Bu niteliği ile oruç bir irade, sorumluluk, sabır ve samimiyet eğitimidir
Detay